SGK Genelgesi 2023/13 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-98547999-010.01-67161405 Konu: 7438 Sayılı K…

 

 

SGK Genelgesi 2023/13 – 7438 Sayılı EYT Kanunu

SGK Genelgesi 2023/13

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-98547999-010.01-67161405

Konu: 7438 Sayılı Kanun ile 5510 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 95 inci Madde

Tarih: 13.03.2023

GENELGE

2023/13

1.3.2023 tarihli ve 7438 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 3.3.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup bu Kanunun 1 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 95 inci madde eklenmiştir.

Bu çerçevede, 6.11.2018 tarihli ve 2018/38 sayılı “Emeklilik İşlemleri” ve 29.6.2020 tarihli ve 2020/22 sayılı “5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesi Kapsamındaki Sigortalıların Sigortalılık-Tahsis ve Ödeme İşlemleri” konulu Genelgelerde aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

Diğer taraftan, sigortalılık süresinin başlangıcını etkileyen faktörlere ilişkin yasal düzenlemelerde herhangi bir değişikliğe gidilmemiş olup, 2018/38 sayılı Genelgenin Birinci Kısmında ve 22.2.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı “Sigortalılık İşlemleri” konulu Genelgenin Onuncu Kısmında açıklanan usul ve esaslar doğrultusunda işlemler yürütülecektir.

A. “Emeklilik İşlemleri” konulu 6.11.2018 tarih ve 2018/38 sayılı Genelgenin;

1) İkinci Kısım Üçüncü Bölümünde yer alan;

“2.1.1. 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında 8/9/1999 (Dahil) Tarihinden Önce Sigortalı Olanlar”

başlığının;

– Birinci paragrafının altına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“3/3/2023 tarih ve 32121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7438 sayılı Kanun ile Kanuna eklenen geçici 95 inci madde gereğince 3/3/2023 (dahil) tarihinden sonra talepte bulunanlar için 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ve 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre yaşlılık aylığı hak kazanma koşullarından prim ödeme gün sayısı ve/veya sigortalılık süresi şartları değiştirilmeksizin yaş şartı kaldırılmıştır.”

– İkinci paragraftaki “A, B ve C bentlerindeki” ve “birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarındaki” ifadelerinden sonra “ve Kanunun geçici 95 inci maddesindeki” ifadesi eklenmiştir.

2.1.1.1.2. 506 Sayılı Kanunun Geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) Bendine Göre Aylığa Hak Kazanma Koşulları” başlığının altına “2.1.1.1.2.1. 3/3/2023 (Hariç) Tarihinden Önce Talepte Bulunanlar” alt başlığı ifadesi, “4759 Sayılı Kanunda Yaşlılık Aylığı İçin Öngörülen Kademeli Geçiş Süreci” tablosunun altına 2.1.1.1.2.2. 3/3/2023 (Dahil) Tarihinden Sonra Talepte Bulunanlar” alt başlığı ile aşağıdaki açıklamalar eklenmiştir.

7438 sayılı Kanunla Kanuna eklenen geçici 95 inci madde;

“Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi, 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 2925 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ve 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi hükümlerine göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanırlar. Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak talep edilemez.

…”

hükmünü amirdir.

7438 sayılı Kanunla 3/3/2023 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna eklenen geçici 95 inci madde ile 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde öngörülen yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşulunu sağlayanlar yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.”

5510/Geçici 95 inci Maddeye Göre Aylığa Hak Kazanma Koşulları

23/5/2002 Tarihindeki Sigortalılık Süresi/Sigortalılık Süresinin Başlangıcı Tahsis Talep Tarihindeki En Az
Sigortalılık süresi  
Kadın Erkek Kadın Erkek Gün Sayısı
18 yıl-20 yıl 8 ay 15 gün 9/9/1981-23/5/1984 23 yıl-25 yıl 8 ay 15 gün 9/9/1976-23/5/1979 20 25 5000
17 yıl – 18 yıl 24/5/1984-23/5/1985 21 yıl 6 ay-23 yıl 24/5/1979-23/11/1980 20 25 5000
16 yıl – 17 yıl 24/5/1985-23/5/1986 20 yıl – 21 yıl 6 ay 24/11/1980-23/5/1982 20 25 5075
15 yıl – 16 yıl 24/5/1986-23/5/1987 18 yıl 6 ay-20 yıl 24/5/1982-23/11/1983 20 25 5150
14 yıl – 15 yıl 24/5/1987-23/5/1988 17 yıl-18 yıl 6 ay 24/11/1983-23/5/1985 20 25 5225
13 yıl – 14 yıl 24/5/1988-23/5/1989 15 yıl 6 ay-17 yıl 24/5/1985-23/11/1986 20 25 5300
12 yıl – 13 yıl 24/5/1989-23/5/1990 14 yıl-15 yıl 6 ay 24/11/1986-23/5/1988 20 25 5375
11 yıl – 12 yıl 24/5/1990-23/5/1991 12 yıl 6 ay-14 yıl 24/5/1988-23/11/1989 20 25 5450
10 yıl – 11 yıl 24/5/1991-23/5/1992 11 yıl-12 yıl 6 ay 24/11/1989-23/5/1991 20 25 5525
9 yıl – 10 yıl 24/5/1992-23/5/1993 9 yıl 6 ay-11 yıl 24/5/1991-23/11/1992 20 25 5600
8 yıl – 9 yıl 24/5/1993-23/5/1994 8 yıl-9 yıl 6 ay 24/11/1992-23/5/1994 20 25 5675
7 yıl – 8 yıl

24/5/1994-23/5/1995

6 yıl 6 ay-8 yıl 24/5/1994-23/11/1995 20 25 5750
6 yıl – 7 yıl 24/5/1995-23/5/1996 5 yıl-6 yıl 6 ay 24/11/1995-23/5/1997 20 25 5825
5 yıl – 6 yıl 24/5/1996-23/5/1997 3 yıl 6 ay-5 yıl 24/5/1997-23/11/1998 20 25 5900
4 yıl – 5 yıl 24/5/1997-23/5/1998 2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl 6 ay 24/11/1998-8/9/1999 20 25 5975
3 yıl – 4 yıl 24/5/1998-23/5/1999   20   5975
2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl 24/5/1999-8/9/1999   20   5975

2.1.1.2.2. 1479 Sayılı Kanunun Geçici 10 Uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına Göre Aylığa Hak Kazananlar” başlığının altına “2.1.1.2.2.1. 3/3/2023 (Hariç) Tarihinden Önce Talepte Bulunanlar” alt başlığı ifadesi, “1479 SK. Geçici 10/İkinci Fıkrasına Göre Aylığa Hak Kazanma Kademeli Geçiş Süreci” tablosunun altına “2.1.1.2.2.2. 3/3/2023 (Dahil) Tarihinden Sonra Talepte Bulunanlar” alt başlığı ile aşağıdaki açıklamalar eklenmiştir.

“8/9/1999 (dahil) tarihinden önce sigortalı olanların 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre yaşlılık aylığına hak kazanmaları için aranan ve 1/6/2002 tarihi itibarıyla kadınlarda 20 tam yıl, erkeklerde 25 tam yıl prim ödeme gün sayısı koşulunun tamamlanmasına kalan süreye göre kademelendirilen yaş koşulu, 7438 sayılı Kanunla 3/3/2023 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna eklenen geçici 95 inci madde ile kaldırıldığından, 3/3/2023 (dahil) tarihinden sonra talepte bulunan kadın sigortalılardan 20 tam yıl, erkek sigortalılardan 25 tam yıl koşulunu sağlayanlar yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

Buna göre, 8/9/1999 (dahil) tarihinden önce sigortalı olan ve hak kazanma koşulu 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine göre belirlenenlerden 1/6/2002 tarihi itibarıyla 3 tam yıldan az hizmeti bulunan ve yaş haddi kademelendirilmeyen sigortalılar da kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl koşulunu sağlamaları ve 3/3/2023 (dahil) tarihinden sonra talepte bulunmaları halinde herhangi bir yaş koşulu aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanabilecektir.

Örnek: Sigortalılık başlangıç tarihi 8/6/1998 olan kadın sigortalının doğum tarihi 30/7/1980’dir. Sigortalının 8/6/1998-25/7/1998 tarihleri arasında 4/1-(a) kapsamında 47 gün; 1/7/2002- 31/1/2023 tarihleri arasında 4/1-(b) kapsamında 7410 gün olmak üzere toplam 7457 prim ödeme gün sayısı bulunmaktadır.

Bu sigortalının 3/3/2023 (dahil) tarihinden sonra talepte bulunması halinde yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları, ilk defa 8/9/1999 tarihinden önce sigortalı olması ve 2829 sayılı Kanun gereğince son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla 4/1-(b) kapsamında hizmeti bulunması nedeniyle 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi hükümlerine göre belirlenecek ve Kanunun geçici 95 inci maddesi gereğince 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında kademelendirilen yaş koşulu kaldırıldığından sigortalıya 20 tam yıl şartı ile aylık bağlanabilecektir.”

2) Dördüncü Kısım Onaltıncı Bölümünde yer alan; “1.5.1. 8/9/1999 (Dahil) Tarihinden Önce Sigortalı Olanlar” başlığının altında yer alan paragrafın sonuna aşağıdaki ifadeler eklenmiştir.

“Ancak 7438 sayılı Kanunla Kanuna eklenen geçici 95 inci maddenin yürürlüğe girdiği 3/3/2023 (dahil) tarihinden sonra talepte bulunan sigortalılar 2925 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi hükümlerinde yer alan yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanırlar.

Bu durumda 3/3/2023 (dahil) tarihinden sonra talepte bulunan sigortalılar tabloda belirtilen kademeli yaş dışında 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün koşulunu yerine getirdikleri zaman yaşlılık aylığından yararlanabilecektir.”

B. “5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesi Kapsamındaki Sigortalıların Sigortalılık-Tahsis ve Ödeme İşlemleri” konulu” 29.6.2020 tarihli ve 2020/22 sayılı Genelgenin;

1) Birinci Kısım Üçüncü Bölümün sonuna “10.Borçlandırılan Sürelerin Değerlendirilmesi” alt başlığı ile aşağıdaki açıklamalar eklenmiştir.

“8/9/1999 tarihinden sonra sigortalılığı başlayan ve hakkında Kanun hükümleri uygulanan iştirakçilerin Kanunun mülga 15 inci maddesinin (e) bendi ve 5510 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesi uyarınca borçlandırılan öğrenim süreleri ile 3201 sayılı Kanuna istinaden borçlanılan yurt dışı süreleri hariç emeklilik veya sigortalılık hakkı tanınmadan geçirilmiş ve çeşitli kanunlarda öngörülen kurallara istinaden sigortalıların talepleri üzerine borçlandırılan ve tahakkuk eden borç tutarını ödemeleri halinde toplam hizmet sürelerinde dikkate alınan borçlanma süreleri sigortalılık başlangıç tarihini değiştirmeyeceğinden haklarında Kanunun geçici 205 inci maddesinin uygulanması mümkün değildir.

Ancak, borçlanılan süreler ilk defa sigortalı olunan tarihten başlanılarak borçlanılan süre kadar geriye doğru yazılmak suretiyle kazançları ile birlikte SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Programında görüntülenmekte olup bu durum halen hakkında bu kanun hükümleri uygulanan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanların sigortalılık başlangıç tarihini değiştirmemektedir.

Örnek: 22/1/2001 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi çalışmaya başlayan bir iştirakçinin 12/4/1996-12/10/1997 tarihleri arasında 1 yıl 6 ay olan askerlik süresini borçlanması halinde borçlanılan bu süre toplam hizmet süresine eklenecek olup sigortalılık başlangıç tarihini değiştirmeyecektir.

Ancak, borçlanılan bu süre SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Programında ilk defa iştirakçi olduğu 22/1/2001 tarihinden borçlandığı (1 yıl 6 ay) süre kadar geriye doğru yazılarak görüntülenecektir.

Bu durum, ilgilinin emeklilik koşullarının belirlenmesinde Kanunun geçici 205 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektirmeyecektir”

2) İkinci Kısım, Birinci Bölümde yer alan;

– “1.1.1. 08/09/1999 (Dahil) Tarihinden Önce İştirakçi/Sigortalı Olanlar” alt başlığının altında yer alan açıklamaların sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“03/03/2023 tarih ve 32121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 01/03/2023 tarih ve 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 95 inci madde hükmü uyarınca söz konusu maddenin yürürlüğe girdiği 03/03/2023 tarihinden sonra emekliye sevk edilecekler için 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesindeki emekli aylığına hak kazanma koşullarından biri olan emeklilik yaşı koşulu kaldırılmıştır. Böylece anılan madde kapsamında olanlardan, istekleri üzerine emekliye sevk edilen kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların; Kanunun mülga 39 uncu maddesinin (e) ve (f) fıkraları uyarınca re’sen emekliye sevk edilen kadın ve erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların emekli aylığından yararlanabilmeleri sağlanmıştır.”

– “1.1.1.1. İstekle Emeklilik” alt başlığından önce gelmek üzere “1.1.1.1. 03/03/2023 (Hariç) Tarihinden Önce Emekliye Sevk Edilenler” alt başlığı eklenmiştir.

– “1.1.1.1. İstekle Emeklilik” alt başlığının başlık numarası “1.1.1.1.1.” şeklinde, “1.1.1.2. Sicilen Re’sen Emeklilik” alt başlığının başlık numarası “1.1.1.1.2.” şeklinde, “1.1.1.2.1. Askeri Personelin Sicilen Re’sen Emekliliği” alt başlığının başlık numarası “1.1.1.1.2.1.” şeklinde, “1.1.1.2.2. Sivil İştirakçilerin Sicilen Re’sen Emekliliği” alt başlığının başlık numarası ise “1.1.1.1.2.2.” şeklinde

değiştirilmiştir

– Bu Genelge ile başlık numarası “1.1.1.1.2.2.” şeklinde değiştirilen “1.1.1.2.2. Sivil İştirakçilerin Sicilen Re’sen Emekliliği” alt başlığından sonra gelmek üzere “1.1.1.2. 03/03/2023 (Dahil) Tarihinden Sonra Emekliye Sevk Edilenler” alt başlığı ile aşağıdaki açıklamalar eklenmiştir.

“03/03/2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 01/03/2023 tarihli ve 7438 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 95 inci madde;

“Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi, 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 2925 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ve 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi hükümlerine göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanırlar. Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak talep edilemez.

Birinci fıkra kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren bu Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı bu indirimden tekrar yararlanılamaz. Bu fıkrada yer alan indirimden, bu Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla yararlanılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.” hükmünü amirdir.

Yayımı tarihi olan 03/03/2023 tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu hüküm ile ilk defa 08/09/1999 (dahil) tarihinden önce iştirakçi veya sigortalı olmaları nedeniyle emekli aylığına hak kazanma koşulları 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesine göre belirlenenlerin, tabi oldukları fiili hizmet süresi koşulu korunarak emeklilik yaş koşulu kaldırılmıştır.

Buna göre, 03/03/2023 (dahil) tarihinden sonra istekleri üzerine veya Kanunun mülga 39 uncu maddesinin (e) ve (f) fıkraları uyarınca re’sen emekliye sevk edilenlerin emekli aylığına hak kazanma koşulları aşağıda açıklanmıştır.

1.1.1.2.1. İstekleri Üzerine Emekliye Sevk Edilenler

08/09/1999 (dahil) tarihinden önce iştirakçi veya sigortalı olanlardan veyahut 09/09/1999 (dahil) tarihinden sonra iştirakçi veya sigortalı olmalarına rağmen iştirakçilik başlangıç tarihini geriye götürmeye imkan tanıyan aşağıda açıklanan ilgili mevzuat hükümlerine göre iştirakçilik başlangıç tarihi 08/09/1999 (dahil) öncesi olacak şekilde geriye götürülenlerden, 03/03/2023 tarihinde ve sonrasında istekle emeklilik talebinde bulunacak olanlar (görevde olan iştirakçiler bakımından emekliye sevk onayı sonrası görevi ile ilişiği bu tarihten sonra kesilenlerden) kadın ise 20, erkek ise 25 fiili hizmet yılını tamamlamaları halinde herhangi bir yaş koşulu aranmaksızın emekli aylığından yararlandırılacaktır.

Bu kapsamda, 08/09/1999 (dahil) tarihinden önce iştirakçi veya sigortalı olmalarına rağmen 23/05/2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunması nedeniyle Kanunun geçici 205 inci maddesinde emekli aylığına hak kazanacakları emeklilik yaş hadleri kademelendirilmeyen ve bu nedenle kadın ise 20, erkek ise 25 fiili hizmet yılı koşuluna tabi olmalarına rağmen emeklilik yaşı bakımından kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını tamamlama koşuluna tabi olan iştirakçiler de kadın ise 20, erkek ise 25 fiili hizmet yılını tamamlamaları ve 03/03/2023 (dahil) tarihinden sonra talepte bulunmaları halinde herhangi bir yaş koşulu aranmaksızın emekli aylığından yararlandırılacaktır.

Örnek 1: 22/06/1978 doğumlu ve 23/05/2002 tarihi itibarıyla 6 yıl hizmeti bulunması nedeniyle 56 yaşa tabi bir erkek iştirakçi, toplam 26 yıl fiili hizmeti bulunmakta iken 30/12/2022 tarihinde istifa ederek görevinden ayrılmıştır. Açıkta iken Kurumumuz kayıtlarına 05/03/2023 tarihinde geçen 04/03/2023 tarihli dilekçesi ile emeklilik talebinde bulunan iştirakçiye 01/04/2023 tarihinden itibaren emekli aylığı bağlanacaktır.

Örnek 2: 23/05/2002 tarihi itibarıyla 2 yıl 11 ay hizmeti bulunan bir kadın iştirakçi, toplam 22 yıl fiili hizmeti bulunmakta iken 01/03/2023 tarihli dilekçesine istinaden kurumunca 16/03/2023 tarihi itibarıyla ilişiği kesilerek istekle emekliye sevk edilmiştir. 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi kapsamında bulunan ve en az 20 fiili hizmet yılını tamamlayan iştirakçiye 15/04/2023 tarihinden itibaren emekli aylığı bağlanacaktır.

Diğer taraftan, 3201 sayılı Kanuna göre sigortalılık veya iştirakçilik başlangıcını geriye götüren borçlanma süreleri ile 5434 sayılı Kanunun mülga 15 inci maddesinin (e) bendi ve 5510 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesi kapsamında borçlandırılan öğrenim sürelerinin başlangıcı, geçici 205 inci maddenin uygulanması bakımından iştirakçilik başlangıcı olarak kabul edildiğinden, 09/09/1999 (dahil) tarihinden sonra ilk defa sigortalı veya iştirakçi olanlardan, bu kapsamda yapmış oldukları borçlanmalar ile iştirakçilik başlangıcı 08/09/1999 (dahil) tarihinden öncesine götürülenler hakkında da 5510 sayılı Kanunun yukarıda açıklanan geçici 95 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Söz konusu istisna durumlar haricinde, gerek 5434 sayılı Kanun gerekse diğer sosyal güvenlik kanunları (sigortalılık statüleri) kapsamında yapılan ve sigortalılık veya iştirakçilik başlangıç tarihinden önceki döneme ait borçlanma süreleri (askerlik ve doğum borçlanması gibi), iştirakçilik başlangıcını geriye götürmediğinden, 09/09/1999 (dahil) tarihinden sonra sigortalı veya iştirakçi olanların bu kapsamda yapmış oldukları borçlanma süreleri iştirakçilik başlangıcını geriye götürmeyecek (ilgililerin 4/1-(a) veya 4/1-(b) bendi kapsamında yaptıkları ve bu statülere göre aylık bağlanması halinde sigortalılık başlangıcını geriye götürecek borçlanma süreleri dahil) ve bu kişiler hakkında 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi ve 5510 sayılı Kanunun geçici 95 inci maddesi hükümleri uygulanmayacaktır.

Örnek 3: 25/12/1999 tarihinde 4/1-(a) bendi kapsamında çalışmaya başlayan ve sigortalılık başlangıç tarihinden önceki 1 yıl 6 ay askerlik süresini 4/1-(a) bendi kapsamında borçlanan bir erkek iştirakçi 22/06/2001 tarihinde 5434 sayılı Kanun kapsamında iştirakçi olmuştur. İlk defa 09/09/1999 (dahil) tarihinden sonra sigortalı olan ve yapmış olduğu askerlik borçlanması 5434 sayılı kanun hükümlerine göre sigortalılık/iştirakçilik başlangıç tarihini geriye götürmeyen ilgilinin emekli aylığına hak kazanma koşulları Kanunun mülga 39 uncu maddesine göre belirlenecek olup, bu kişi hakkında Kanunun geçici 205 inci maddesi ve 5510 sayılı Kanunun geçici 95 inci maddesi hükümleri uygulanmayacaktır.

Öte yandan, 08/09/1999 (dahil) tarihinden önce diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmaya başladıktan sonra ilk defa 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında sigortalı olup, mülga 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca söz konusu bent kapsamında aylık bağlanacak olanlar hakkında da 5510 sayılı Kanunun geçici 95 inci maddesi hükümleri uygulanacaktır. Bunlardan kadın ise 20 fiili hizmet yılını (7200 gün), erkek ise 25 fiili hizmet yılını (9000 gün) tamamlayarak 03/03/2023 (dahil) tarihinden sonra talepte bulunmaları üzerine emekliye sevk edilenlere de, herhangi bir yaş koşulu aranmaksızın, Kurumumuz 06/11/2018 tarihli ve 2018/38 sayılı “Emeklilik İşlemleri” başlıklı Genelgesinin “Aylık Hesaplama Sistemi” başlıklı Üçüncü Kısmındaki “2.3. 2008/Ekim ay başından itibaren ilk defa 4/1-(c) kapsamında sigortalı olanlar” alt başlığında yapılan açıklamalar çerçevesinde 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükümlerine göre hesaplanacak yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

1.1.1.2.2. Sicilen Re’sen Emekliye Sevk Edilenler

Kanunun mülga 39 uncu maddesinin;

– (e) fıkrası uyarınca, subay ve askeri memurlarla, gedikli subay ve gedikli erbaşların ahlak noktasından hüküm ile veya yetersizlik ya da disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askeri mahkemelerce verilecek kararlar üzerine,

– (f) fıkrası uyarınca, (e) fıkrasında belirtilen askeri personel dışındaki sivil iştirakçilerden ahlak ve yetersizlik sebeplerinden dolayı,

kurumlarınca 03/03/2023 (dahil) tarihinden sonra re’sen emekliye sevk edilen kadın ve erkek iştirakçilerden en az 25 yıl hizmet süresi bulunanlar, herhangi bir yaş koşulu aranmaksızın emekli aylığından yararlandırılacaktır.

Bu şekilde görevlerinden ayrılmış ve toplam hizmet süreleri 25 yıldan az olanlar hakkında toptan ödeme işlemleri yapılacaktır.”

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

Kürşad ARAT

Kurum Başkan V.