Link bağlantılı TSRS’lerin siteye yüklenmesi Bilindiği üzere, 29 Aralık 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama St…

 

 

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)

Link bağlantılı TSRS’lerin siteye yüklenmesi

Bilindiği üzere, 29 Aralık 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) 1/1/2024 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

TSRS 1 Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler standardının 54 ve 55 inci paragraflarına göre bir işletme; sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatlarını belirlerken TSRS’leri uygular ve bunlara ek olarak çeşitli rehberlik kaynaklarına atıfta bulunur ve/veya bunların uygulanabilirliklerini değerlendirir.

TSRS 1 ve TSRS 2’nin ilgili yerlerinde çeşitli rehberlik kaynaklarına atıfta bulunulmakta, ayrıca standart hükümlerinde bazı farklı standart ve düzenlemelerden bahsedilmektedir. TSRS okuyucularının istifadelerine sunmak üzere söz konusu atıf ve düzenlemelere hızlı erişimi sağlamak amacıyla link bağlantıları standart metinlerinin içerisine derç edilmiştir.

Benzer çalışma TSRS 2’nin Sektör Bazlı Uygulanmasına İlişkin Rehber’in (Taslak) nihai hâline yönelik olarak da yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TSRS 1 için tıklayınız.
TSRS 2 için tıklayınız.
 

Kaynak: KGK