2023 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Devam Ediyor 2023 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi 1 Mart – 1 Nisan 2024 (31 Mart 202…

 

 

Gelir Vergisi Beyan Rehberleri ve Broşürleri (TOPLU) – 2023 Gelirleri

2023 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Devam Ediyor

2023 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi 1 Mart – 1 Nisan 2024 (31 Mart 2024 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) tarihleri arasında verilecektir.

  • Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda göndereceklerdir.
  • Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini kendileri için önceden hazırlanmış olan Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden vergi dairesine gitmeden kolay ve güvenli bir şekilde verebilirler. Mükelleflerimiz sisteme, internet sayfası (gib.gov.tr) üzerinden 7 gün 24 saat ulaşabilir.

2023 yılında elde edilen gelirlere ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin, 2024 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Mükelleflerimizin, yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla gelir unsurları itibarıyla aşağıda yer alan Rehberler, Broşürler ve İnfografikler hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi
Zirai Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi
Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi
Hazır Beyan Sistemi Broşürü
Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi
Gayrimenkul Sermaye İradı (Kira Geliri) infografik
Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi
The Guidebook On Rental Incomes For Non-Resident Taxpayers
Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi
2023 Yılına Ait Ücret Gelirlerinin Beyanı İnfografik
Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi
Menkul Sermaye İradı İnfografik
Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi
Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Gelir Vergisi Beyanı Broşürü
Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılması İnfografik
G.V.K. Geçici 67’inci Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi
Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirilecek Eğitim ve Sağlık Harcamaları
Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirilecek Eğitim ve Sağlık Harcamaları İnfografik
Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi
Bağış ve yardımların Gelirden/Kurum Kazancından İndirilmesi İnfografik
Gelir Vergisi Matrahından İndirilecek Hayat/Şahıs Sigorta Primleri
Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü
Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi İnfografik

Kaynak: GİB