2023 Yılı Yıllık İşletme Cetveli 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2’nci maddesi gereğince Sanayi işletmelerinin Sanayi siciline kayıt edilmesi ve sa… 

 

 

2023 Yılı Yıllık İşletme Cetveli’ni Bildirmeyi Unutmayınız

2023 Yılı Yıllık İşletme Cetveli

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2’nci maddesi gereğince Sanayi işletmelerinin Sanayi siciline kayıt edilmesi ve sanayi sicil belgesi almaları zorunludur.

Sanayi Sicil Belgesi alan işletmeler aynı Kanunun 5’inci maddesine göre her yıl vermek zorunda oldukları bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini takvim yılı sonundan itibaren en geç dört ay içinde (30 Nisan tarihi mesai bitimine kadar) bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine bildirmek zorundadırlar.

Bu çerçevede sanayi siciline kayıt olan işletmelerin 2023 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014/11 nolu Tebliğin 11’inci maddesi uyarınca e- Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir.

Bu itibarla söz konusu zorunluluğu yerine getirmeyenlere aynı kanunun ilgili maddeleri uyarınca 2023 yılı için belirlenen 8,322.00 TL İdari Para Cezası uygulanacağından ilgililerin cezai müeyyideye maruz kalmamaları açısından yıllık işletme cetvellerini 30 Nisan 2024 tarihine kadar vermeleri önem arz etmektedir.

Sanayi işletmeleri tereddüt edilen hususlarda bizzat İl Müdürlüğümüz Sanayi Sicil birimine müracaat edebilir veya (444 61 00) nolu telefondan bilgi ve yardım alabilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı