Mevzuatın Adı: 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin On Dördüncü Fıkrası ile 4…

 

 

5746 ve 4691 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Tutar ve Oranların Yeniden Belirlenmesi

Mevzuatın Adı: 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin On Dördüncü Fıkrası ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Ek 3 üncü Maddesinde Yer Alan Tutar ve Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7953)

16 Aralık 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32401

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 7953

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin on dördüncü fıkrası ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun ek 3 üncü maddesinde yer alan tutar ve oranların yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanunun mezkûr maddeleri gereğince karar verilmiştir.

15 Aralık 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

15/12/2023 TARİHLİ VE 7953 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin on dördüncü fıkrasında yer alan; yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 2.000.000 Türk lirası ve üzeri, bu tutar üzerinden pasifte geçici bir hesaba aktarılacak oran yüzde üç ve yıllık bazda aktarılması gereken tutar yükümlülüğünün sınırı 100.000.000 Türk lirası şeklinde uygulanır.

(2) 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun ek 3 üncü maddesinde yer alan; yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazanç tutarı 2.000.000 Türk lirası ve üzeri, bu tutar üzerinden pasifte geçici bir hesaba aktarılacak oran yüzde üç ve yıllık bazda aktarılması gereken tutar yükümlülüğünün sınırı 100.000.000 Türk lirası şeklinde uygulanır.

MADDE 2- (1) Bu Karar 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.