Vergi Takvimi Ekim 2023 İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/09/2023 02/10/2023 Ağustos 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet ….

 

 

Vergi Takvimi Ekim 2023

Vergi Takvimi Ekim 2023

İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
01/09/2023 02/10/2023 Ağustos 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2023 02/10/2023 Ağustos 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/09/2023 02/10/2023 Ağustos 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2023 02/10/2023 Ağustos 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
01/09/2023 02/10/2023 Ağustos 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
01/09/2023 02/10/2023 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
01/07/2023 02/10/2023 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/09/2023 02/10/2023 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
01/09/2023 02/10/2023 7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi
01/09/2023 02/10/2023 Ağustos 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/09/2023 02/10/2023 Ağustos 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/10/2023 10/10/2023 16-30 Eylül 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
02/10/2023 10/10/2023 16-30 Eylül 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/10/2023 16/10/2023 Eylül 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2023 16/10/2023 Eylül 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2023 16/10/2023 Eylül 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/10/2023 16/10/2023 Eylül 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2023 16/10/2023 Eylül 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2023 16/10/2023 Eylül 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/10/2023 16/10/2023 Eylül 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/10/2023 20/10/2023 Eylül 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2023 20/10/2023 Eylül 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/10/2023 20/10/2023 Eylül 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2023 20/10/2023 Eylül 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2023 20/10/2023 Eylül 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2023 20/10/2023 Eylül 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/10/2023 24/10/2023 1-15 Ekim 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/10/2023 25/10/2023 1-15 Ekim 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2023 26/10/2023 Eylül 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2023 26/10/2023 Eylül 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/10/2023 26/10/2023 Temmuz-Ağustos-Eylül 2023 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/10/2023 26/10/2023 Temmuz-Ağustos-Eylül 2023 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/10/2023 26/10/2023 Eylül 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2023 30/10/2023 Eylül 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2023 30/10/2023 Temmuz-Ağustos-Eylül 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2023 31/10/2023 Eylül 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/10/2023 31/10/2023 Eylül 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2023 31/10/2023 Eylül 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/10/2023 31/10/2023 Temmuz-Ağustos-Eylül 2023 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/10/2023 31/10/2023 Temmuz-Ağustos-Eylül 2023 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
01/10/2023 31/10/2023 Eylül 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
01/10/2023 31/10/2023 Eylül 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
01/10/2023 31/10/2023 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
01/08/2023 31/10/2023 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/10/2023 31/10/2023 Eylül 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2023 31/10/2023 Eylül 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/10/2023 17/11/2023 2023 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2023 17/11/2023 2023 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2023 17/11/2023 2023 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi
01/10/2023 30/11/2023 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/10/2023 02/01/2024 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Kaynak: GİB