T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : E-60801812-205.05.99-62904 Konu : Mücbir sebep ilan edilen yerlerde 2022 yılı Tam Tasd…

 

 

GİB – Mücbir Sebep İlan Edilen Yerlerde 2022 Yılı Tam Tasdik Raporunun Verilme Süresi Hk.

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : E-60801812-205.05.99-62904

Konu : Mücbir sebep ilan edilen yerlerde 2022 yılı Tam Tasdik Raporunun verilme süresi hk.

Tarih: 26.07.2023

GAZİANTEP YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞINA

İncilipınar Mah. 4 No.lu Cad. Kazaz İş Merkezi B Blok Kat:2 No:2-3

Şehitkamil/GAZİANTEP

İlgi : a) 12/04/2023 tarihli ve E.65 sayılı yazınız.

b) 18/07/2023 tarihli ve 60801812-205.05.99-59136 sayılı yazımız.

İlgi (a)’da kayıtlı yazınızda, afet bölgesinde yer almakla birlikte; kanuni süresinde beyanname verme tercihinde bulunan mükellefler hakkında düzenlenmesi gereken tam tasdik ile indirim ve istisnalara ilişkin tasdik raporları ile mücbir sebep hali nedeniyle uzayan beyanname verme süresi sonunda beyanname verme tercihinde bulunan mükellefler hakkında düzenlenmesi gereken tam tasdik ile indirim ve istisnalara ilişkin tasdik raporlarının, hangi tarihlerde verilmesi gerektiği yönünde tereddüde düşüldüğünden bahisle, konu hakkında üyelerinize verilecek cevaba esas olmak üzere görüş tayin edilmesi hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiş, ilgi (b)’de kayıtlı yazımızda ise konuya ilişkin Başkanlığımız açıklamalarına yer verilmiştir.

Konu Başkanlığımızca yeniden değerlendirilmiş olup, 06/02/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi kapsamında alınan mücbir sebep kararı gereğince 2022 yılı Gelir Vergisi Beyannameleri 01/03/2023-15/08/2023, 2022 yılı Kurumlar Vergisi Beyannameleri 01/04/2023-15/08/2023 tarihleri arasında verileceğinden, Başkanlığımızca, 2022 Yılı Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporlarının, 24 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde beyanname verme süresinin bitimini (15/08/2023) takip eden ikinci ayın son günü olan 31/10/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Faruk GÖZÜBÜYÜK

Başkan a.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı