Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları – Temmuz-Aralık 2023 10 Ocak 2023 tarihli ve 32069 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6656 sayılı “Kuzey…

 

 

Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları – Temmuz-Aralık 2023

Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları – Temmuz-Aralık 2023

ÖZET:

1 Temmuz 2023 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında gelir vergisinden istisna yurtiçi ve yurtdışı harcırah tutarları bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2023 yılında Bütçe Kanununa göre yurtiçi harcırah tutarları bir önceki yıla göre artmış, maaş katsayıları Ocak ayında değiştiği için maaş dilim tutarları da değişmiştir.

Yurtdışı harcırahlarına ilişkin olarak 10 Ocak 2023 tarihli ve 32069 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6656 sayılı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yurtdışında uygulanacak harcırah tutarlarına ilişkin belirleme yapılmıştır.

1 Temmuz 2023-31 Aralık 2023 döneminde geçerli aylık katsayısı, taban aylık katsayısı ve yan ödeme katsayısı ile harcırah tutarları değiştiğinden, yurt içi ve yurt dışına gelir vergisinden istisna harcırah tutarları ile istisna maaş dilim tutarları değişmiştir.

10 Ocak 2023 tarihli ve 32069 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6656 sayılı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yurtdışında uygulanacak harcırah tutarlarına ilişkin belirleme yapılmıştır.

Söz konusu Karar ve 31 Aralık 2022 tarihli ve 32060 sayılı 1.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 05/01/2023 tarihli ve 27998389-010.06.02-1818123 sayılı Genelgesi ve daha sonra 13 Ocak 2023 tarihli ve 32072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un 7’nci maddesi ile yapılan düzenlemeye istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 13/01/2023 tarihli ve 27998389-010.06.02-1843411 sayılı yazısı dikkate alınarak 1 Ocak 2023- 30 Haziran 2023 dönemi için hesaplanan gelir vergisinden istisna harcırah tutarları. 16.01.2023/33 sayılı Sirkülerimizle duyurulmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünü 7/7/2023 tarihli ve 27998389-010.06.02-2298391 yazısında; 1/7/2023-31/12/2023 döneminde geçerli olmak üzere; aylık katsayısının (0.509796), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının (7.979285), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısının ise (0.161673) olarak belirlendiği belirtilmiştir.

Buna göre 6656 sayılı Karar ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün söz konusu yazısı dikkate alınarak 1 Temmuz 2023-31 Aralık 2023 dönemi için Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergisinden istisna harcırah tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

1-) Vergiden İstisna yurtiçi harcırah tutarları

31 Aralık 2022 tarihli ve 32060 sayılı 1.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun (H) Cetvelinde yer alan 2023 yılı Harcırah Tutarları ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/2’nci maddesi düzenlemesi ve 2023 yılı Temmuz Aralık dönemi memur maaş katsayıları dikkate alınarak 1 Temmuz 2023 – 31 Aralık 2023 dönemi vergiden istisna yurtiçi harcırah tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

1.7.2023-31.12.2023 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutan (TL) Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL)
12.822.35 TL ve fazlası   250.00
12.730.58 – 12.822.34 TL arası 236.00
11.914.91- 12.730.57 TL arası 220.00
10.487.48 – 11.914.90 TL arası 212.00
8.445.75 – 10.487.47 TL arası 203.00
8.445.74 TL ve daha azı   200.00

2-) Vergiden İstisna yurtdışı harcırah tutarları

Yurtdışı harcırahlarına ilişkin 10 Ocak 2023 tarihli ve 32069 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6656 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yurtdışında uygulanacak harcırah tutarlarına ilişkin belirleme yapılmıştır

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB