T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-40552758-203.05.15-74507406 Konu : Türkiye’de Bulunulan Dön…

 

 

SGK Genel Yazı – Türkiye’de Bulunulan Dönemdeki Sigortalılık Sürelerinin Borçlandırılması

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-40552758-203.05.15-74507406

Konu : Türkiye’de Bulunulan Dönemdeki Sigortalılık Sürelerinin Borçlandırılması

Tarih: 06.06.2023

GENEL YAZI

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 2022 yılı Çalışma Plan ve Programı kapsamında çeşitli il müdürlüklerindeki “Yurtdışı İşlemler Servislerinin” teftişi sonucu düzenlenen raporlarda ve il müdürlüklerimizden alınan görüş yazılarında ülkemizin dış temsilciliklerince düzenlenen hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalılık sürelerinden bir kısmında Türkiye’de bulunulması halinde bu sürelerin borçlandırılması ile ilgili olarak;

 28.03.2019 tarihli ve E.4882446 sayılı Genel Yazının yayım tarihi (dahil) ile 10.01.2021 tarihli ve 2021/2 sayılı Genelgenin yayım tarihi (hariç) arasında işlem yapılanlar,

 28.03.2019-10.01.2021 tarihleri arasında müracaat edilmesine rağmen işlemleri 10.01.2021 tarihinden sonra gerçekleştirilenler,

 10.01.2021 tarihinden önce işlemleri gerçekleştirilmesine rağmen 2021/2 sayılı Genelgenin yayım tarihinden sonra geçerli mevzuata göre hatalı işlem yapıldığı tespit edilenler

hakkında yapılacak işlemler hususunda tereddütler yaşandığı tespit edilmiştir.

Söz konusu tereddütlerin giderilmesi ve işlem birlikteliğinin sağlanmasını teminen “Ülkemizin dış temsilciliklerince düzenlenen hizmet belgelerindeki kayıtlı sürelerin bir kısmında Türkiye’de bulunulması halinde” yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

Genel Müdürlüğümüzce yürütülen mevzuatların tekleştirilmesi kapsamında 3201 sayılı Kanun uygulamalarının da tek bir genelgede toplanması çalışmaları sırasında yapılan yeniden değerlendirmeler sonucunda, sözleşmeli ülke sigorta kurumlarınca düzenlenen hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılık sürelerinden Türkiye’de bulunulan süreler düşülmeden borçlanma yapıldığı hususu da göz önünde bulundurularak, ülkemizin dış temsilciliklerince gerek elektronik ortamda gerekse de ıslak imzalı olarak düzenlenen hizmet belgelerinde Türkiye’de bulunulan sürelerin borçlandırılmaması uygulamasına 10.01.2021 tarihli ve 2021/2 sayılı Genelge ile son verilerek anılan Genelgenin, “1.2.1. Sigortalılık Süreleri” başlıklı maddesinin beşinci fıkrasında “Yurt dışı sigortalılık sürelerini borçlananların, sigortalılık sürelerinin bir bölümünde Ülkemizde bulunmaları, bu sürelerin borçlandırılmasına engel teşkil etmeyecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre; 28.03.2019-10.01.2021 tarihleri arasında gerek elektronik ortamda gerekse de ıslak imzalı olarak düzenlenen belgelerle sigortalılık sürelerini borçlanma müracaatında bulunanlar arasında işlem birliğinin sağlanması amacıyla;

1) 10.01.2021 tarihinden önce yurt dışı borçlanması yapmak için müracaat eden ancak henüz işlem tesis edilmeyenlerin borçlanma işlemleri 2021/2 sayılı Genelgeye göre sonuçlandırılacaktır.

2) 10.01.2021 tarihinden önce yurt dışı borçlanması müracaatında bulunup borçlanması gerçekleştirilenlerden; 10.01.2021 tarihinden önce geçerli olan kurallara göre borçlandırılmaması gereken Türkiye’de bulunulan süreleri iptal edilenlerle ilgili her hangi bir işlem yapılmayacak olup, iptal edilen bu sürelerinin 10.01.2021 tarihinden sonra yeniden borçlanılmak istenilmesi halinde borçlanma işlemleri 2021/2 sayılı Genelgeye göre sonuçlandırılacaktır.

3) Türkiye’de bulunulan sürelerin sehven borçlandırıldığının 10.01.2021 tarihinden sonra tespit edilmesi halinde, sehven borçlandırılmış bu süreler iptal edilmeyecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN

Genel Müdür