T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-24010506-010.07.01-68143973 Konu : Meslek Mensuplarına İlişkin Ertele…

 

 

SGK Genel Yazı – Meslek Mensuplarına İlişkin Erteleme

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-24010506-010.07.01-68143973

Konu : Meslek Mensuplarına İlişkin Erteleme

Tarih: 22.03.2023

GENEL YAZI

ÖZET: Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunmasına karşın, mücbir sebep ilan edilen yerler dışında bulunan işyerleri için belge verme ve prim ödeme yönüyle otomatik olarak erteleme işlemi yapılmadığı anlaşılan işyeri işverenleri tarafından, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensubuyla olan aracılık ve sorumluluk sözleşmesinin, erteleme işleminin yapılmadığı işyerinin bağlı olduğu SGK Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi halinde erteleme işlemi yapılacaktır.

Meslek mensubunun mücbir sebep kapsamında olduğuna dair Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili taşra biriminden yazı alınmasına gerek olmayacaktır.

 

Bilindiği üzere, mücbir sebep hali ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6/2/2023 tarihi itibariyle aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve mücbir sebep ilan edilen yerler dışında işyeri bulunan işverenler hakkında 2023-8 ve 2023-9 sayılı genelgeler yayımlanmıştır.

2023-8 sayılı genelgede “Otomatik olarak erteleme dışında kalan ancak bu genelge kapsamında iddia eden işverenlerin Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili taşra biriminden erteleme kapsamında oldukların dair alacakları belge ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne /Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmaları ve bu kapsamda olduklarının anlaşılması halinde erteleme işlemleri işveren intra-işveren-terkin ve ertelemeler dönem bazında borç erteleme menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.” ifadesi yer almaktadır.

Ancak, meydana gelen depremden etkilenen illerde vergi dairelerinin hasarlı ya da yıkılmış olması, vergi dairesi çalışanlarının yaralı ya da vefat etmiş olmaları, teknik ve fiziki altyapı yetersizliği gibi nedenlerle erteleme kapsamında olunduğuna dair Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili taşra biriminden söz konusu belgelerin verilmesinde sıkıntılar yaşandığı anlaşılmıştır.

Söz konusu durumla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerine ilişkin mükelleflerle/işverenlerle aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderen meslek mensuplarının bilgileri alınmıştır.

Bu kapsamda; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunmasına karşın otomatik olarak erteleme işlemi yapılmadığını iddia eden işverenler tarafından genel yazı ekinde yer alan meslek mensuplarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunduğuna dair sözleşmenin ibraz edilmesi halinde, 2023-8 ve 2023-9 sayılı sayılı genelgelerde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü /Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri tarafından erteleme işlemleri yapılacaktır.

Zeki ÖZDEMİR

Genel Müdür V.

EK: Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Bulunan Meslek Mensuplarına İlişkin