Vergi İade Alacaklarının Mahsubuna İlişkin Rehber Mükelleflerin vergi kanunlarından kaynaklanan vergi dairesinden olan iade alacaklarının mahsup edile..

 

 

Vergi İade Alacaklarının Mahsubuna İlişkin Rehber

Vergi İade Alacaklarının Mahsubuna İlişkin Rehber

Mükelleflerin vergi kanunlarından kaynaklanan vergi dairesinden olan iade alacaklarının mahsup edilebileceği borçlara ilişkin açıklamaların yer aldığı “Vergi İade Alacaklarının Mahsubuna İlişkin Rehber” hazırlanmıştır.

Söz konusu Rehberde;

  • Gelir ve kurumlar vergisinde tevkif yoluyla kesilen vergilerin mahsuben iadesi,
  • Geçici verginin mahsuben iadesi,
  • Gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemleri,
  • Katma değer vergisinden kaynaklanan iade alacaklarının mahsup edilebileceği borçlar,
  • 6183 sayılı Kanuna göre nakden iade aşamasına gelen alacakların mahsup edilebileceği borçlar,
  • Mükelleflerin vergi dairesinden olan iade alacaklarının mahbup edebileceği borçlara ilişkin özet tablo,

gibi konular hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Vergi İade Alacaklarının Mahsubuna İlişkin Rehbere ulaşmak için tıklayınız