Antalya İlinde Selden Etkilenen İlçeler İçin Bildirim Süreleri Uzatıldı T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİR… 

 

 

Antalya İlinde Selden Etkilenen İlçeler İçin Bildirim Süreleri Uzatıldı

Antalya İlinde Selden Etkilenen İlçeler İçin Bildirim Süreleri Uzatıldı

Antalya ili Demre, Finike ve Kumluca ilçelerindeki mükellefler için Beyanname Bildirim Süreleri Elektronik Defter Oluşturma ve İmzalanma ile e-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.

Antalya ili Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle,

– 26 Aralık 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi,  Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 26 Ocak 2023 Perşembe günü sonuna kadar,

– 02 Ocak 2023 (31 Aralık 2022 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Turizm Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ve vergilerin ödeme süresi, 02 Ocak 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022/Kasım dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme süresi, Antalya ili Demre, Finike ve Kumluca ilçelerindeki mükelleflerden elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 02 Ocak 2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 31 Ocak 2023 Salı günü sonuna kadar,

13.12.2022 tarihli 148 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile uzatılmıştır. (GİB)

 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/148

Konusu: Antalya ili Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 26 Aralık 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri; 02 Ocak 2023 (31 Aralık 2022 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar verilmesi gereken Turizm Payı Beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi ile 02 Ocak 2023 (31 Aralık 2022 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022/Kasım dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması.

Tarihi: 13/12/2022

Sayısı: VUK-148/ 2022-11

1. Giriş:

12 Aralık 2022 tarihinde Antalya ili Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde meydana gelen sel felaketi ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci ve mükerrer 242 nci maddesi ile 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesindeki yetkiye dayanılarak söz konusu ilçelerdeki mükellefler tarafından 26 Aralık 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri; 02 Ocak 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Turizm Payı Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi ile 02 Ocak 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022/Kasım dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

Antalya ili Demre, Finike ve Kumluca ilçelerindeki mükellefler tarafından 26 Aralık 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi,  Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 26 Ocak 2023 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

3. Turizm Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılması:

Antalya ili Demre, Finike ve Kumluca ilçelerindeki mükellefler tarafından 02 Ocak 2023 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Turizm Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ve vergilerin ödeme süresi 31 Ocak 2023 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

4. Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması:

Antalya ili Demre, Finike ve Kumluca ilçelerindeki mükellefler tarafından 02 Ocak 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022/Kasım dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme süresi 31 Ocak 2023 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

5. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

Antalya ili Demre, Finike ve Kumluca ilçelerindeki mükelleflerden elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 02 Ocak 2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 31 Ocak 2023 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkan