2022 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi 23 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31901 Sermaye Piyasası Kurulundan; SERMAYE PİYASASI KU… 

 

 

 

2022 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi

 

23 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31901

Sermaye Piyasası Kurulundan;

SERMAYE PİYASASI KURULU KARARI

Karar Sayısı: 38/1086

Karar Tarihi: 21.07.2022

Kurul Karar Organı’nın 21.07.2022 tarihli ve 38/1086 sayılı toplantısında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76’ncı maddesi hükmü uyarınca, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin olarak, 29.12.2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2022 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi”nin, 01.08.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere, aşağıdaki şekilde güncellenmesine ve “Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları”nın ise aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Eki için tıklayınız