Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik 01/07/2022 01 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31883 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1- 1… 

 

 

 

Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik 01/07/2022

 

01 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31883

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MADDE 1- 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11- Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete’de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür.