Denetim Sektörüne Ait 2021 Dönemi Verileri İle Bağımsız Denetime Tabi Reel Sektör İşletmelerine İlişkin 2020 Dönemi Temel Göstergeleri Raporu Bu rapor…

 

 

Denetim Sektörüne Ait 2021 Dönemi Verileri İle Bağımsız Denetime Tabi Reel Sektör İşletmelerine İlişkin 2020 Dönemi Temel Göstergeleri Raporu

 

Denetim Sektörüne Ait 2021 Dönemi Verileri İle Bağımsız Denetime Tabi Reel Sektör İşletmelerine İlişkin 2020 Dönemi Temel Göstergeleri Raporu

Bu raporda bağımsız denetim kuruluşları, bağımsız denetçiler ve denetimi üstlenen bağımsız denetçiler hakkında analizler ile bağımsız denetime tabi reel sektör işletmelerine ait temel göstergelere yer verilmektedir. Raporda yapılan analizlerde bağımsız denetime tabi olan şirketlerin verilerini içeren Kurumumuz Elektronik Finansal Raporlama Sisteminde (EFR) yer alan veriler esas alınmıştır. 2020 yılı için EFR’ye verisi girilen şirket sayısı 8.941’dir.

1. ÖZET

Bu raporda bağımsız denetim kuruluşları, bağımsız denetçiler ve denetimi üstlenen bağımsız denetçiler hakkında analizler ile bağımsız denetime tabi reel sektör işletmelerine ait temel göstergelere yer verilmektedir.

Raporun “Yetkilendirme Analizi” başlıklı kısmında:

a) Bağımsız denetim kuruluşlarının; sayısına, yetki alanlarına, illere göre dağılımına ve denetim kadrosuna

b) Bağımsız denetçilerin; sayısına ve yetki alanlarına

c) Denetimi üstlenen bağımsız denetçilerin; sayısına ve denetim kadrosuna

d) Bağımsız denetçilik sınavına katılanların sayısına ilişkin bilgiler aktarılmaktadır.

Bu raporda yapılan analizlerde Kurumumuz Elektronik Finansal Raporlama Sisteminde (EFR) yer alan veriler esas alınmıştır. Söz konusu sistem, bağımsız denetime tabi olan şirketlerin verilerini içermektedir. 2020 yılı için sisteme verisi girilen şirket sayısı 8.941’dir. Bu şirketlerden 5.297’sinin geçerli finansal raporlama çerçevesi TFRS iken, 3.644’ününki ise BOBİ FRS’dir. 2020 yılı itibarıyla bağımsız denetime tabi şirket sayısı (fonlar hariç) 8.671’dir. 2021 yılında denetime tabi olacağı değerlendirilen şirket sayısı yaklaşık 11.534’tir. Söz konusu rakamlara ulaşırken yapılan hesaplamalarda şirketin, varsa bağlı ortaklık ve iştirakleri dikkate alınmamıştır. Yine hesaplamada, ihtiyari veya ilgili mevzuat gereği bağımsız denetim yaptıran şirketler hariç tutulmuştur.

EFR sistemine veri girişi yapan şirketlerin faaliyet gösterdiği sektörler toplamda 22 adettir. Finans ve sigorta sektörü hariç tüm sektörlerin aktif büyüklüğüne göre %83’ünü, hasılat büyüklüğüne göre ise %88’ini oluşturan sektörler;

  • İmalat,
  • Ulaştırma ve depolama,
  • Toptan ve perakende ticaret (Ticaret),
  • İnşaat ile
  • Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerden (MBT)

oluşmaktadır. Bu 5 sektörün tüm sektörleri temsil kabiliyeti, söz konusu yüksek oranlara ulaştığından likidite, karlılık ve finansal yapı analizlerinde salt mezkûr 5 sektörün verileri esas alınmıştır.

Rapora ulaşmak için tıklayınız

Kaynak: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu