Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/3/2022 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/8972] Sayılı Kararı

19 Mart 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31783

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/3/2022 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/8972] Sayılı Kararı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/8972] Karar Tarihi: 17/3/2022

Konu: FFMS T1’in yayımlanması

Ekli “Faizsiz Finans Muhasebe Standardı T1: Katılım Esaslı Faaliyet Gösteren Sigorta ve Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Finansal Tablolarında Genel Sunum ve Açıklama Standardı’nın yayımlanmasına, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.

Faizsiz Finans Muhasebe Standardı T1

Katılım Esaslı Faaliyet Gösteren Sigorta ve Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Finansal Tablolarında Genel Sunum ve

Açıklama

Tamamı İçin Tıklayınız